สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

มอบอำนาจ
ผู้มอบอำนาจ มอบอำนาจให้ ผู้รับมอบอำนาจแล้ว      
ผู้มอบอำนาจสามารถไปกระทำการเรื่องเดียวกับที่มอบอำนาจด้วยตนเองได้อยู่ไหม 
เช่น มอบอำนาจให้ลงนามในเอกสาร แต่ผู้มอบอำนาจจะมาลงนามด้วยได้ไหมเหมือนช่วยกันเซ็น หรือว่าลงนามได้แค่ผู้รับมอบเท่านั้น
17 พ.ค. 63 18:56
จาก APK
(182.232.161.162)


โดยหลักแล้ว ผู้มอบอำนาจย่อมมีอำนาจมากกว่าผู้รับมอบอำนาจเสมอ

แม้จะได้มอบอำนาจไปแล้ว ผู้มอบอำนาจยังสามารถไปพร้อมกับผู้รับมอบอำนาจในการทำนิติกรรมได้

เพียงแต่ตอนลงชื่อในเอกสาร ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไม่ควรลงชื่อพร้อมกัน จะต้องเป็นคนใดคนหนึ่ง จะเหมาะสมและถูกต้อง ครับ
18 พ.ค. 63 10:42
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)