สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

โดนไล่ให้รื้อถอนบ้านจากที่เขา เราเรียกค่ารื้อถอนได้มั้ย
เรากะอาทะเลาะกัน อาไล่ให้รื้อบ้านออกจากที่เขา ซึ่มเดิมเป็นที่ของปู่ย่า แต่ตอนหลังมีการแบ่งโฉนดเปลี่ยนเป็นชื่อของอา แบบนี้เราสามารถเรียกค่ารื้อถอนจากเขาได้มั้ย เพราะบ้านปลูกมานานมาก ก่อนที่เขาจะมีการเปลี่ยนกรรมสิทธืที่ดินเป็นของเขา แต่ชื่อทะเบียนบ้านเป็นของเรา และเขาบอกถ้าไม่รื้อเขาก็จะยึดบ้าน ตอนนี้เขาเข้าไปอยู่แล้ว เพราะบ้านปิดไว้ไม่ได้อยู่ เขาสามารถยึดบ้านเราได้มั้ย และถ้าเราจะเรียกค่ารื้อถอนจากเขาได้มั้ย
13 พ.ค. 63 16:43
จาก Kanz
(182.232.145.86)

ข้อเท็จจริงที่คุณเล่ามา ยังมีบางประเด็นที่สำคัญขาดหายไป เช่น บ้านที่เป็นปัญหา ใครเป็นเจ้าของ เป็นคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแต่ดังเดิม หรือว่า ครอบครัวของคุณมาก่อสร้างในที่ดินของคุณปู่คุณย่า และใครเป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น

ตามหลักกฎหมาย สิ่งปลูกสร้างถือเป็นส่วนควบของที่ดิน โดยทั่วไปเจ้าของที่ดินจะเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

แต่ในบางกรณี เจ้าของที่ดินอนุญาตให้บุคคลอื่น มาปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในที่ดินของตน ซึ่งจะเป็นกรณีที่ เจ้าของที่ดิน กับเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง จะเป็นคนละคนกันได้ กรณีนี้ จะพิจารณาได้จาก ใบอนุญาตก่อสร้างที่ทางราชการออกให้

กรณีของคุณ หากคุณปู่คุณย่า ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเป็นคนปลูกสร้างบ้าน และแบ่งที่ดินให้ คุณอา คุณอาจะเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของบ้าน ไปโดยสภาพ หากเป็นเช่นนี้ คุณจะเรียกร้องอะไรจากคุณอาไม่ได้

แต่หากครอบครัวของคุณ เป็นผู้ก่อสร้างบ้าน และเป็นเจ้าของบ้าน ตามที่ผมได้กล่าวมาแล้ว คุณมีสิทธิ เรียกร้องค่าขนย้าย จากคุณอาได้ ครับ
14 พ.ค. 63 14:22
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)