สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

นำเข้าสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่าหากนำเข้าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจากต่างประเทศ แต่สินค้าดังกล่าวมีตัวแทนที่ถูกแต่ตั้งมาเป็นตัวแทนรายเดียวในประเทศ ผมจะสามารถขายสินค้าดังกล่าวได้อย่างถูกต้องมั้ยครับ
12 พ.ค. 63 12:00
จาก Samuel
(171.101.229.56)

คุณสามารถขายสินค้าลิขสิทธิ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้

หากตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่พอใจ จะเป็นเรื่องที่ตัวแทนนั้นไปเจรจาต่อว่ากับเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่เกี่ยวกับคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรระวังในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้า ให้ดี เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องหาทางดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ ครับ
13 พ.ค. 63 09:25
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)