สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท ลิขสิทธิ์ กฎหมายบังคับว่า ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงาน ราชการหรือไม่ ? สอบถามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่า เป็นการจดแจ้งไม่ใช่เป็นการจดทะเบียน งงมากเลย ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่คะ ? ขอบคุณมากค่ะ
12 พ.ค. 63 06:31
จาก มณีนุช
(182.232.129.93)

กฎหมายไม่ได้บังคับว่า ลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานตามกฏหมายจึงจะมีผลใช้บังคับได้

ความคุ้มครองของลิขสิทธิ์เริ่มมี มีผลเมื่อได้ประกาศโฆษณาแล้ว การประกาศโฆษณาไม่ได้หมายความถึง การโฆษณาขายสินค้า แต่หมายถึงการแสดงต่อสาธารณชน

การจดแจ้งลิขสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความหมายเพียงว่า จดไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า งานที่สร้างสรรค์นี้มี ลิขสิทธิ์ 

แม้ไม่จดแจ้งก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้ว จึงไม่เรียกว่า เป็นการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ครับ
12 พ.ค. 63 08:58
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)