สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เครื่องหมายการค้า
คุณพ่อดิฉันขายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง ได้รับความนิยมในระดับท้องถิ่นพอสมควร แต่ไม่เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเลย

เมื่อไม่นานนี้ คนรู้จักกันได้มาบอกว่า มีผู้ประกอบการรายอื่นนำเครื่องหมายการค้าของคุณพ่อดิฉันไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับทางราชการ ทำให้ครอบครัวดิฉันรู้สึกตกใจมาก ได้สอบถาม และปรึกษาทนายความ  ทนายความหลายคนบอกว่า คุณพ่อดิฉันเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะละเลยไม่ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง แต่ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ขอเรียนถามว่า คุณพ่อดิฉันควรจะทำอย่างไรดี และยังมีโอกาสรักษาสิทธิของตัวเองได้หรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ
8 พ.ค. 63 06:59
จาก สุนทรี
(182.232.38.201)

ตามข้อเท็จจริงที่คุณเล่ามา ถือได้ว่า คุณพ่อคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพราะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน

หากคุณพ่อคุณมีหลักฐานที่สามารถนำมาแสดง และยืนยันได้ คุณพ่อคุณมีสิทธิเพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้นที่คนอื่นไปจดทะเบียนไว้ได้ 

หลังเพิกถอนแล้ว คุณพ่อคุณควรยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง

แต่การดำเนินการค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน คุณพ่อคุณคงดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ควรให้ทนายความ เป็นผู้ดำเนินการให้แทน ครับ
8 พ.ค. 63 09:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)