สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขอคุ้มครองชั่วคราว / อนุญาโตตุลาการ
ในการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ จะขอคุ้มครองชั่วคราว แบบเดียวกับการพิจารณาคดีของศาลได้หรือไม่ ? ถ้าทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ? ขอบคุณมากครับ
23 เม.ย. 63 06:18
จาก พล
(49.230.68.189)

ในการพิจารณาคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ คู่ความขอคุ้มครองชั่วคราวได้ แต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ และให้ท่านผู้พิพากษาเป็นผู้สั่ง อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจสั่งในเรื่องนี้
23 เม.ย. 63 12:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)