สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ค่าทนายความ
ดิฉันทำงานเป็นผู้จัดการแผนก ในบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ บริษัทจะเข้าทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศ หุ้นส่วนต่างชาติต้องการใช้สำนักงานทนายความต่างประเทศในไทยเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสัญญา แต่หุ้นส่วนไทยอยากใช้ทนายไทยเพราะคิดว่า ค่าใช้จ่าย ของทนายไทยน่าจะถูกกว่า 

ขอถามว่า ควรจะตกลง หรือเจรจากับสำนักงานทนายความต่างประเทศในไทยอย่างไร ในการทำงานเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ? ต้องขอโทษที่ถามแบบนี้ ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการของสำนักงานคุณ เพราะหุ้นส่วนต่างชาติ ขอขอบคุณมาก
17 เม.ย. 63 07:04
จาก ปาริชาติ
(49.230.7.177)

ดิฉันทำงานเป็นผู้จัดการแผนก ในบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ บริษัทจะเข้าทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศ หุ้นส่วนต่างชาติต้องการใช้สำนักงานทนายความต่างประเทศในไทยเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสัญญา แต่หุ้นส่วนไทยอยากใช้ทนายไทยเพราะคิดว่า ค่าใช้จ่าย ของทนายไทยน่าจะถูกกว่า 

ขอถามว่า ควรจะตกลง หรือเจรจากับสำนักงานทนายความต่างประเทศในไทยอย่างไร ในการทำงานเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ต้องขอโทษที่ถามแบบนี้ ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการของสำนักงานคุณ เพราะหุ้นส่วนต่างชาติ ขอขอบคุณมาก
20 เม.ย. 63 09:03
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)