สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถูกเลิกจ้าง
ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท ธุรกิจท่องเที่ยวมาเป็นระยะ ปี นิดๆ แต่บริษัทได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 จึงได้ทำการขอให้พนักงานยินยอมที่จะรับเงินเดือนน้อยลง และปรับลดวันทำงานลง 

รอบแรกได้ทำการเซ็นยินยอมในการปรับลดเงินเดือนลดลง 30% และทำงาน วันต่อ อาทิตย์

รอบสองได้ทำการเซ็นยินยอมในการปรับลดเงินเดือนลดลง 50% และทำงาน 2.5 วันต่อ อาทิตย์ สัญญาทั้ง ฉบับ มีผลบังคับใช้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม

ปัจจุบันได้รับการติดต่อจาก HR เสนอขอให้ลาออกแล้วรับเงินชดเชยเป็นจำนวนก่อนปรับลดเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น เดือน โดยให้เหตุผลว่า บริษัทไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวน และอาจจะล้มละลาย จนทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้เลย โดยมีการยกตัวอย่างกรณีบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันว่า ไม่จ่ายค่าชดเชยให้หนักงานทั้งสิ้น

หรือให้ทำงานต่อไปด้วยรับเงิน 50% และทำงาน 2.5 วันต่อ อาทิตย์ แต่บริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ อีกหรือไม่

จึงอยากถามผู้เชี่ยวชาญทางด้าน กม. แรงงานตามข้อต่อไปนี้ค่ะ

ในกรณีที่เราไม่พอใจรับเงินเดือนจำนวนก่อนปรับลด เดือนเพื่อลาออก เราสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทได้หรือไม่คะ? 

กรณีบริษัทอ้างว่าไม่มีเงินเพื่อจ่ายชดเชย ตามกฎหมายแล้ว สามารถบังคับให้บริษัทจ่ายได้หรือไม่ ?

กรณีผลกระทบจาก covid 19 จะถือเป็นเหตุจำเป็น และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายชดเชยหรือไม่ ?

และในกรณีที่บริษัทปฏิเสธข้อเจรจาที่เราเสนอ เราสามารถทำอะไรเพื่อที่จะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนได้มั่งคะ ?

ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดกิจการและปฏิเสธไม่จ่ายเงินชดเชยจะทำอย่างไร ?

เงินชดเชยคำนวนจากฐานเงินเดือนจริง หรือจากเงินเดือนที่ถูกปรับลดลง 50% ตามข้อตกลงระยะเวลาสี่เดือน ?

ในกรณีที่เราเลือกทำงานต่อไปโดยรับเงินครึ่งหนึ่ง และทำงานน้อยลงตามที่ได้เซ็นยินยอมไว้ ทางบริษัทสามารถบังคับให้เราทำการลาหยุดเพื่อไม่รับเงินค่าจ้างได้หรือไม่คะ  หรือบังคับให้รับค่าจ้างต่ำกว่า 50% ได้หรือไม่คะ ?

ในกรณีที่บริษัทปิดตัว หรือยื่นล้มละลาย เราสามรถทำอะไรได้หรือไม่คะ ?


ขอบพระคุณค่ะ 
10 เม.ย. 63 08:52
จาก Lady01
(49.230.10.178)

ขอตอบคำถามของคุณดังนี้

-ได้

-ถึงแม้บริษัทจะอ้างว่า ไม่มีเงิน บริษัทยังต้องรับผิด จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

-บริษัทจะอ้างเรื่อง Covid-19 เพื่อไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ไม่ได้

-ก่อนอื่น ให้ร้องเรียนที่สำนักงานแรงงาน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ถ้าไม่ได้ผลต้องฟ้อง ศาลแรงงาน

-เมื่อบริษัทปิดกิจการ บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฏหมายจ่ายเงินค่าชดเชยอยู่ ถ้าบริษัทไม่จ่ายให้ร้องเรียนที่สำนักงานแรงงาน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ถ้าไม่ได้ผล ต้องฟ้อง ศาลแรงงาน

-ควรจะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริง

-บริษัทบังคับให้คุณลาหยุดเพื่อไม่จ่ายเงินค่าจ้างไม่ได้ หรือบังคับให้รับเงินเดือนต่ำกว่า 50% ไม่ได้ หากคุณไม่ยินยอม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

-ถ้าบริษัทปิดตัวลง คุณต้องฟ้องศาลแรงงาน
ถ้าบริษัทถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือล้มละลาย คุณต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายล้มละลาย ที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
10 เม.ย. 63 08:56
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)