สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

โรงงานแถวบ้านปล่อยก๊าซพิษ หรือประกอบกิจการส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา
7 เม.ย. 63 16:16
จาก Broc
(58.11.82.110)


คุณควรร้องเรียน สำนักงานเขตหรือ ที่ทำการอำเภอให้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ หากยังไม่ได้ผล ต้องร้องเรียนไปที่ กรมโรงงาน อุตสากรรม

คุณสามารถใช้สิทธิทางศาลได้ แต่อาจยังไม่จำเป็น เพราะต้องใช้เวลา และมีค่าใช้จ่าย
8 เม.ย. 63 10:13
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)