สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิบัตร
ผมได้เห็นโฆษณาในโทรทัศน์ เกี่ยวกับอาหารเสริมที่เป็นงาดำ สกัดโดยนักวิจัยไทย มีสรรพคุณบำรุงและเสริมข้อเข่า ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในหลายประเทศประมาณ 26 ประเทศ จึงสงสัยว่า ทำไมต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรในหลายประเทศเช่นนั้น ทำไมไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวตามสนธิสัญญาสิทธิบัตรระหว่างประเทศ เพื่อได้รับความคุ้มครองหลายประเทศพร้อมกันทีเดียวเลย ขอบคุณมากที่สละเวลาตอบ
26 มี.ค. 63 06:08
จาก โชค
(182.232.19.37)

ประเทศไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิบัตรระหว่างประเทศใดๆ

ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรไทย ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศ ต้องไปจดทะเบียนสิทธิบัตรในแต่ละประเทศเองภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี
26 มี.ค. 63 14:31
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)