สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ประกันโควิด-19
ผมเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้ขายประกันโควิด-19 ให้กับลูกค้าหลายราย

แต่ผู้จัดการหน่วยของผมบอกว่า ตอนนี้ในตลาดมีลูกค้าบางรายทำประกันโควิด-19 กับหลายบริษัทพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน เพราะค่าเบี้ยประกันไม่แพง เป็นเงินบริษัทละประมาณแค่ 500 บาทเท่านั้น

หากลูกค้าไม่สุจริต ยอมรับความเสี่ยงเพื่อติดไวรัสโควิด-19 จะได้ประโยชน์จากเสียค่าเบี้ยประกันเพียงไม่กี่ 1,000 บาท แต่จะรับเงินชดใช้จากบริษัทประกันหลาย 100,000 บาท 

ขอสอบถามว่า หากลูกค้าที่ไม่สุจริตใช้วิธีนี้ บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันโควิด-19 จะต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้าพร้อมกันทุกบริษัทหรือไม่ ? ทั้งที่รู้สึกว่า ลูกค้าเอาเปรียบ ขอบคุณมากครับ
24 มี.ค. 63 08:04
จาก พล
(182.232.42.3)


มี กรณี ดังนี้

กรณีแรก ประกันสุขภาพแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง แต่อาจมีวงเงินที่จำกัดไว้ 

แม้คุณจะเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต แต่การที่คุณขายประกันสุขภาพโควิด-19  ที่ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ถือเป็นการขายประกันวินาศภัย เพราะประกันสุขภาพ เป็นประกันวินาศภัยชนิดหนึ่ง

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น หรือเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องถือตามหลักประกันวินาศภัย คือชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 

ดังนั้น กรณีนี้ลูกค้าได้ทำประกัน สุขภาพโควิด-19 ไว้กับหลายบริษัท เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงเท่านั้น จะไม่มีโอกาสได้กำไรจากการทำประกันสุขภาพ

หากลูกค้าทำประกันไว้กับหลายบริษัท จะเป็นกรณีที่บริษัทประกันร่วมกันรับผิดตามความเป็นจริง 

ถ้าทำประกันกับหลายบริษัทในวันเดียวกัน ถือว่าทำพร้อมกัน บริษัทจะรับผิดชอบร่วมกันเป็นสัดส่วน

ถ้าทำประกันกับหลายบริษัทคนละวันกัน ถือว่าทำแบบสืบเนื่องเป็นลำดับกัน บริษัทที่รับทำประกันก่อน จะต้องรับผิดก่อน หากไม่พอค่าใช้จ่าย บริษัทที่รับทำประกันทีหลังจึงจะรับผิดชอบใช้ส่วนที่ยังขาด

ประการที่สอง ประกันสุขภาพ แบบจ่ายเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนเมื่อติดไวรัสโควิด-19 เช่น จ่ายทันที 50,000 บาท เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน

กรณีนี้ ถือเป็นประกันชีวิต ไม่ใช่ประกันวินาศภัย ถือหลักชดใช้หรือจ่ายเงิน ตามจำนวนเงินที่ตกลง ดังนั้นหากลูกค้าทำไว้กี่บริษัท จะได้รับเงินทั้งหมดทุกบริษัท

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือสองกรณีดังกล่าวแล้ว มีปัจจัยอื่นต้องนำมาพิจารณาด้วย เช่น 

หลักเรื่องความสุจริต หากลูกค้า ทำให้ตัวเองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสมัครใจเพียงเพื่อหวังได้รับเงินประกัน ถือว่า ทุจริต บริษัทประกันไม่ต้องชดใช้เงิน

หากบริษัทประกัน ได้กำหนดเงื่อนไขจำกัดความรับผิด ในกรณีที่ทำประกันไว้แล้วและไม่แจ้งให้บริษัทประกันทราบ ในกรณีที่ทำประกันเพิ่มอีกด้วยเหตุเดียวกันว่า ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ บริษัทประกันไม่รับผิด บริษัทสามารถกำหนดเป็นเงื่อนไขได้ แต่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน

หลักในเรื่องเปิดเผยความจริง ที่ลูกค้าไม่เปิดเผยว่าได้ทำประกันสุขภาพโควิด-19 ก่อนหน้านี้แล้ว หากบริษัทประกัน จะอ้างเหตุนี้ เพื่อให้สัญญาประกันเป็นโมฆียะ และเลิกสัญญา บริษัทประกันต้องนำสืบให้เห็นว่า การปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเหตุให้บริษัทประกันอาจเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ทำสัญญา หากบริษัทประกันพิสูจน์ไม่ได้ จะอ้างเหตุเลิกสัญญาไม่ได้
24 มี.ค. 63 10:08
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)