สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ฟ้องซ้ำ
ถ้าเรามีคดีฉ้อโกงประชาชน เจ้าทุกข์หลายราย แต่มีเจ้าทุกข์เดียวที่ฟ้องศาลตัดสินจำคุก รับโทษออกมาแล้ว ต่อมาเจ้าทุกข์รายอื่นมาฟ้องซ้ำ เราต้องติดคุกอีกรอบมั้ยคะ
20 มี.ค. 63 15:13
จาก Sign
(184.22.214.22)

ต้องพิจารณาว่า เจ้าทุกข์ที่ฟ้องคดีอาญา และศาลได้พิพากษาไปแล้ว ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือ 343

มาตรา 341 เป็นฉ้อโกงทั่วไป ส่วนมาตรา 343 เป็นฉ้อโกงประชาชน ต้องมีผู้เสียหายตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป

ตามข้อเท็จจริง เจ้าทุกข์รายนี้ น่าจะฟ้องตามมาตรา 341 เพราะไม่มีเจ้าทุกข์รายอื่นร่วมด้วยเลย
ดังนั้น เจ้าทุกข์รายอื่น ฟ้องเป็นคดีอาญาอีกต่างหากได้ เพราะถือเป็นความผิดคนละกรรมกัน
23 มี.ค. 63 09:59
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)