สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

มรดก
๑.  ผมเป็นบุตรพ่อตามกฎหมาย 
๒   พ่อมีน้อง ๑ คน ยังมีชีวิตอยู่
๓. ปู่ผมตายไปนานแล้ว   ย่าพึ่งตายไป ๒ ปี ย่ามีที่ดิน ๑ แปลง  ๒๐๐ ตารางวา)
๔. ย่าตายไปได้ ๑ ปี พ่อผมก็ตายไปอีก
อยากเรียนถามว่า  ที่ดินของย่าผมนั้น 
#### ขณะนี้น้องชายของพ่อกำลังยื่นศาลขอจัดการมรดก ผมต้องทำอย่างไรบ้าง ผมมีสิทธิ์ในที่ดินของย่าหรือไม่ ######
ขอกราบขอบพระคุณครับผม


ต้นครับ
18 มี.ค. 63 12:49
จาก ต้น
(114.109.18.82)

คุณมีทางเลือกอยู่ ประการ

ประการแรก ยื่นคำร้องเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับน้องชาย

ประการที่สอง ปล่อยให้น้องชายเป็นผู้จัดการมรดกเพียงผู้เดียว แต่หากจัดการแบ่งมรดกไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิคัดค้าน และร้องศาลเพื่อขอถอดถอนน้องชาย ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก และคุณขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกแทน

คุณและน้องชาย มีสิทธิได้รับมรดกกันคนละครึ่ง
19 มี.ค. 63 09:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)