สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
ผมเป็นโจทก์ฟ้องคดี ฝ่ายตรงข้ามเป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย ศาลต้นให้ผมชนะ จำเลยจะอุทธรณ์แต่ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์มา 3-4 ครั้งแล้ว ศาลอนุญาตมาโดยตลอด ผมเห็นว่า จำเลยมีท่าทีถ่วงเวลาและประวิงคดี ผมได้ปรึกษาทนายผมแล้ว เขาบอกว่าคงทำอะไรไม่ได้ 

ขอเรียนถามว่า หากจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีกหลายครั้ง และผมรู้สึกว่า ผมเสียหายและเสียเปรียบ ผมควรจะทำอย่างไรดี ขอบคุณมาก
12 มี.ค. 63 08:29
จาก วัชระ
(182.232.0.15)

โดยทั่วไป กรณีเช่นนี้ โจทก์จะไม่คัดค้าน แต่หากจำเลย ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ บ่อยเกินไป เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย โจทก์มีสิทธิ์คัดค้านได้ โดยอ้างว่า จำเลยประวิงคดี และไม่มีข้อต่อสู้ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ศาลท่านจะรับฟัง และในครั้งต่อไป ศาลอาจไม่อนุญาตอีก
12 มี.ค. 63 09:24
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)