สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ประกันสุขภาพ
คุณแม่ของผมได้ทำประกันสุขภาพ ไว้กับบริษัทประกัน ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในวงเงินที่สูงหลายล้านบาทต่อปี เมื่อไม่นานนี้ คุณแม่เข้ารับการผ่าตัดช่องท้องที่โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลได้เรียกเก็บค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินทั้งหมด ประมาณ 100,000 บาท 

แต่บริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพียงแค่ 60,000 บาท และให้คุณแม่รับผิดชอบส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40,000 บาท โดยบริษัทประกัน อ้างว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง คุณแม่ได้เข้าโรงพยาบาลเอกชน ตามรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่บริษัทประกันแนะนำ 

ขอเรียนถามว่า เงินส่วนต่างอีกประมาณ 40,000 บาท คุณแม่ผมควรจะดำเนินการอย่างไร และยังยืนยันที่จะให้บริษัทประกันรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ได้ หรือไม่ ขอบคุณมาก
11 มี.ค. 63 00:15
จาก วิทยา
(182.232.136.13)

ตามหลักกฏหมายประกันวินาศภัย ซึ่งใช้บังคับในเรื่องประกันสุขภาพ บริษัทประกันจะชดใช้หรือจ่ายเงินให้ตามความเสียหายที่เป็นจริง ซึ่งหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่เป็นจริง

ในกรณีนี้ คุณแม่คุณเข้ารับการผ่าตัดและรักษาในโรงพยาบาลที่บริษัทประกันเป็นผู้แนะนำให้ การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายน่าเชื่อได้ว่า เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้เรียกเก็บเงินฟุ่มเฟือยหรือเกินความเป็นจริง ดังนั้น บริษัทประกันควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หากบริษัทประกันเห็นว่า ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง โรงพยาบาลเรียกเก็บมากเกินไป บริษัทประกันควรที่จะเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลเอง ไม่ควรผลักภาระให้ลูกค้าของบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบ
11 มี.ค. 63 12:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)