สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ผู้สืบสันดาน
ในกรณีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้สืบสันดานมิใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้ามรดกอย่างที่เจ้ามรดกเข้าใจ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถฟ้องมิให้ผู้สืบสันดานดังกล่าวรับมรดกได้หรือไม่ครับ
6 มี.ค. 63 10:02
จาก กร
(184.22.105.202)

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฟ้องได้ ในเรื่องของหลักการ แต่ปัญหาคือ จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า บุคคลนั้น ไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานที่แท้จริง

หากเขามีเอกสารทางราชการยืนยันที่ถูกต้องและชัดเจน คงเป็นไปไม่ได้ที่จะหักล้างในประเด็นนี้
6 มี.ค. 63 11:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)