สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ฎีกา
การที่จะขออนุญาตยื่นฎีกา ไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หากศาลสั่งอนุญาต ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้จะครบกำหนดฎีกา แต่เกรงว่าทนายที่ทำคดีให้จะทำไม่ทันภายในกำหนดเวลา ควรจะทำอย่างไรดี ? ขอบคุณมากที่สละเวลาตอบให้
27 ก.พ. 63 17:10
จาก ดารณี
(49.230.140.190)


คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

-ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาก่อนวันครบกำหนดที่จะต้องยื่นฎีกาโดยให้มีระยะเวลาพอสมควร จะได้รู้ตัวก่อนว่า จะต้องเขียนฎีกาหรือไม่ แต่หากเป็นไปได้ควรยื่นฎีกาพร้อมกับคำร้อง เพื่อจะให้ศาลเห็นว่ามีเหตุฎีกา

-ถ้ายื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา ในระยะเวลากระชั้นชิด ควรทำฎีกา และยื่นฎีกาพร้อมกับคำร้อง เพื่อจะให้ศาลเห็นว่ามีเหตุฎีกา
28 ก.พ. 63 13:11
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)