สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สอบสวนทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เมื่อมีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจสูญหาย สามารถตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ตาม พรบ.ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้เลย หรือ ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็้จริงกรณีที่เกิดขึ้น ตามระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้นก่อน เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็้จริงกรณีนั้นสรุปผลการสอบสวน จึงจะสามารถสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดในลำดับต่อไปได้
26 ก.พ. 63 09:14
จาก รัฐวิสาหกิจ
(180.180.242.131)

หากระเบียบของรัฐวิสาหกิจกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น ต้องดำเนินการตามระเบียบก่อน

ระเบียบของรัฐวิสากิจดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องดี เพราะเท่ากับเป็นการกลั่นกรอง และตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีการกระทำความผิดที่เป็นละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ 

ถ้ามี จึงจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ตาม พรบ. ต่อไป

ถ้าไม่มี ถือว่าเรื่องตกไปเลย ไม่ต้องดำเนินการต่อ และไม่เสียประวัติแก่ผู้ใด
26 ก.พ. 63 11:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)