สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ทางสาธารณะ
คุณแม่ของดิฉัน มีที่ดินที่ได้จากกองมรดก เป็นที่ดินที่มีขนาดใหญ่พอสมควร คุณแม่จึงอยากจะยกที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณะ แต่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บางท่านว่า ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพราะต่อไปถนนนั้นจะกลายเป็นทางสาธารณะเอง

จึงขอรบกวนสอบถามว่า คุณแม่ของดิฉันควรดำเนินการให้ถูกต้องอย่างไร ? ขอบคุณค่ะ
18 ก.พ. 63 23:33
จาก โชติกา
(182.232.33.58)

การที่ถนนจะเป็นทางสาธารณะ มีได้ กรณี

-เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นเจ้าของถนน จดทะเบียนยกให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

-เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นเจ้าของถนน ไม่ได้ดำเนินการดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ยินยอมให้ ประชาชนและบุคคลทั่วไปใช้ถนน เป็นที่สัญจร หรือ เดินทางผ่านเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นการอุทิศหรือยกถนนให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
19 ก.พ. 63 09:43
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)