สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ประกันภัย
บริษัทของครอบครัวดิฉัน เป็นเจ้าของรถยนต์หลายคัน ที่ใช้ในกิจการของบริษัท รถยนต์ทุกคันทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้กับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงบริษัทเดียวกัน

รถยนต์ของบริษัทได้เกิดอุบัติเหตุ ถอยไปชนกันเองที่ลานหน้าบริษัท เสียหายค่อนข้างมาก เมื่อติดต่อไปที่บริษัทประกันเพื่อเคลมเรียกเสียหาย บริษัทประกันภัยปฏิเสธความรับผิด โดยอ้างว่า เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ในบริษัทเดียวกัน

ดิฉันคิดว่า ไม่สมเหตุสมผล บริษัทประกันภัยควรรับผิดชอบทั้งหมด เพราะรถยนต์ทุกคันของบริษัท ได้ทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้
  
ข้ออ้างของบริษัทประกันภัย ถูกต้องหรือไม่ ? ขอบคุณมาก
14 ก.พ. 63 00:05
จาก น้ำตาล
(182.232.185.242)

ก่อนอื่นคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ที่เขียนระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า มีข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัยในกรณีดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในทางกฎหมายแล้ว เมื่อบริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ของบริษัทคุณคันที่ถูกชน บริษัทประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์จากบริษัทคุณเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เอาจากบุคคลที่ทำความเสียหายให้กับรถของบริษัทคุณ ซึ่งจะเป็นลูกจ้างและเจ้าของรถอีกคันหนึ่ง และก็เป็นของบริษัทคุณอีกอยู่ดี ที่ต้องรับผิด

ดังนั้น บริษัทประกันภัย อาจเห็นว่า เมื่อวนกลับมาเช่นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทคุณ

แต่ในส่วนรถของบริษัทคุณคันที่ถอยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันควรจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
14 ก.พ. 63 11:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)