สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Phishing / Whaling
คำว่า Phishing และ Whaling ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงกระทำแบบใด ? ได้พยายามหาคำอธิบาย แต่ได้ไม่ชัดเจน ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
13 ก.พ. 63 06:15
จาก สุขสวัสดิ์
(182.232.185.242)

คำว่า Phishing แผลงมาจากคำว่า Fishing 

ตัว Ph ออกเสียงแบบเดียวกับตัว F

คำว่า Phishing จึงอ่านแบบเดียวกับคำว่า Fishing ออกเสียงว่า ฟิชชิ่ง ซึ่งแปลว่า ตกปลา หรือจับปลา

ส่วนคำว่า Whaling แปลว่า จับปลาวาฬ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่

ทั้งสองคำนี้ เมื่อมาใช้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ จึงหมายถึงการ หลอกลวง เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือประโยชน์บางอย่าง 

เช่น การสร้างเว็บไซต์ปลอม ของธนาคารที่มีชื่อเสียง หลอกลวงให้ลูกค้าของธนาคารหลงเชื่อว่า ต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และรหัส Password ที่มี ลงไปในเว็บไซต์ปลอมนั้น มิฉะนั้นบัญชีธนาคารจะถูกลบ และสูญเสีย เงินในบัญชี ลูกค้าธนาคารหลงเชื่อ จึงให้ข้อมูลไป กลับถูกคนร้ายยักย้ายถ่ายเท และโอนเงินบัญชีของลูกค้า เข้าบัญชีของคนร้าย

คำว่า Whaling ยังหมายถึงการหลอกลวงครั้งใหญ่ และได้เงินเป็นจำนวนมาก
13 ก.พ. 63 09:10
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)