สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การล่วงละเมิดในที่ทํางาน
อยากทราบว่า กรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้กระทำต่อฝ่ายชาย ถือเป็นการล่วงละเมิดไหมค่ะ ฉันมีพี่ๆผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติเยอะ เขาจะชอบเล่าให้ฟังเสมอว่า มีผู้หญิงอีกแผนกชอบลวนลามพวกเขา บางทีก็จับที่อวัยวะเพศชาย ซึ่งพวกพี่ๆของฉันเขาไม่ชอบ แล้วก็โดนกันหลายคน
6 ก.พ. 63 19:53
จาก Mini
(49.230.78.87)

ฝ่ายหญิงอาจเป็นผู้ล่วงละเมิดฝ่ายชายได้

แต่จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงด้วย เพราะอาจเป็นกรณีที่พอใจกระทำทั้งสองฝ่าย ซึ่งไม่ถือว่า เป็นความผิด

มีข้อยกเว้น ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้เยาว์ หรือ เยาวชน แม้จะทำด้วยความพอใจทั้งสองฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งยังมีความผิด
7 ก.พ. 63 14:03
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)