สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สัญญากู้ยืมเงิน
บิดาไปทำสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์การเกษตรไว้ตั้งแต่ 2545 เมือ่วันที่ 21 มีนาคม 2563 มีหนังสือมาแจ้งให้ไปชำระหนี้ และบิดาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีจำไม่ได้ว่าปีไหนประมาณปี 2552นะคะ ในหนังสือแจ้งให้ไปชำระหนี้ เขียนว่าวันที่สินสุดทำสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2545 อย่าง นี้สัญญากู้ขาดอายุความหรือยังคะ
6 ก.พ. 63 13:33
จาก หมู
(61.19.239.120)

อายุความสัญญากู้ยืมเงิน 10 ปี

โดยทั่วไป สัญญากู้ยืมเงิน จะไม่ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาไว้ ซึ่งจะต้อง พิจารณาตามพฤติการณ์ว่า สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อใด

หากสัญญายังไม่สิ้นสุด ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ จะเดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด

คุณบอกว่า ในสัญญากำหนดวันสิ้นสุดสัญญาไว้ คุณควรตรวจสอบ ข้อความและความหมายให้ได้ความถูกต้องว่า เป็นตามที่คุณบอกจริงหรือไม่ หากเป็นจริง ถือได้ว่า สัญญากู้ฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้ว
7 ก.พ. 63 14:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)