สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถูกฟ้องคดีที่ศาลต่างประเทศ
ดิฉันเปิดธุรกิจร้านอาหาร จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทในสหรัฐอเมริกา ต่อมามีปัญหากับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ดิฉันจึงกลับมาประเทศไทย และไม่สนใจยุ่งเกี่ยวกับบริษัทนั้นอีก

เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้รับคำฟ้องจากผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ที่ฟ้องศาลในสหรัฐอเมริกา ใช้วิธีส่งคำฟ้องโดยให้ทนายความในประเทศไทยเป็นผู้ส่ง ให้แก่ดิฉันที่บ้านในประเทศไทย มีการถ่ายรูปตัวดิฉัน และบ้านของดิฉัน ทั้งที่ดิฉันไม่ยินยอม แต่ทนายความผู้ส่งคำฟ้องบอกว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ให้ดิฉันไปสู้คดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกา

ดิฉันจำเป็นต้องสู้คดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ หากไม่ไปสู้คดี และเกิดแพ้คดี ฉันจะถูกยึดทรัพย์ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
5 ก.พ. 63 23:54
จาก ดาวใจ
(182.232.191.28)

กรณีนี้ คู่ความฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นโจทก์สามารถส่งคำฟ้องคดีของศาลในสหรัฐอเมริกา ให้แก่คุณในประเทศไทยได้

การที่คุณจะไปสู้คดี ที่ศาลในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณต้องพิจารณาว่า คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการสู้คดี

ถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากการสู้คดี คุณไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งทนายไปสู้คดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกา เพราะจะมีแต่ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก

ที่สำคัญคือ หากคุณแพ้คดี คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำคำพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกามาบังคับคดี ในประเทศไทย ไม่สามารถยึดทรัพย์สินของคุณ ในประเทศไทย

แต่หากคุณยังมีผลประโยชน์ และมีทรัพย์สินอยู่ในสหรัฐอเมริกา อาจเป็นเหตุผลสมควรที่คุณจะสู้คดี ที่ศาลในสหรัฐอเมริกา
6 ก.พ. 63 09:17
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)