สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผมสงสัยว่า สัญญาที่มีลักษณะค่อนข้างยาว มักจะมีเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

ทำไมจึงต้องแยกออกเป็น เอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งๆ ที่สามารถนำข้อความที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ใส่ไว้ในสัญญาทั้งฉบับได้  ไม่เห็นจำเป็นต้องแยกออกมาเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา
ขอให้ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ
4 ก.พ. 63 06:14
จาก นิกร
(182.232.156.225)

กฎหมายไม่ได้กำหนดบังคับไว้ เกี่ยวกับเรื่องตัวสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา

เหตุที่มีเอกสารแนบท้ายสัญญาเพราะ ตัวสัญญาหลัก จะเป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างสำคัญของสัญญา ฝ่ายที่ร่างสัญญาจะใช้เซ็นสัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีข้อความซ้ำๆกัน เหมือนกัน และไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนเอกสารแนบท้ายสัญญา จะเป็นข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละคู่สัญญา จึงเป็นการง่ายที่จะให้ข้อมูลส่วนนี้ เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา
4 ก.พ. 63 10:35
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)