สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ความรับผิดของวิศวกรเครื่องกล
กรณีวิศวกรออกแบบและผลิตเครื่องจักรไม่ได้มาตราฐานมาขายให้โรงงาน แล้วโรงงานจะขอให้รื้อถอน แต่วิศวกรปฏิเสธกรณีนี้จะฟ้องให้วิศวกรรับผิดอย่างไรได้บ้างค่ะ?
2 ก.พ. 63 13:38
จาก น้ำ
(223.24.60.26)

วิศวกรต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายที่คุณจ้างคนอื่นให้รื้อถอน ค่าเสียหายที่คุณต้องจ้างวิศวกรคนอื่นให้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแทน ค่าขาดประโยชน์จากการใช้เครื่องจักร
3 ก.พ. 63 11:46
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)