สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เรื่องหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินก่อนจะมีการจำนองกับธนาคาร
(เป็นที่ดินผืนใหญ่ก่อนจะซอยแยกออกเป็นแปลงมีเลขที่ของที่ดินและโฉนดเพื่อทำบ้านจัดสรรและผมซื้อบ้ายพร้อมที่ดินมาโดยจำนองกับธนาคาร)​คือมีความผิดไปของรายละเอียดของผู้ซื้อในหนังสือสัญญาขายที่ดิน คือรายละเอียดของบ้านเลขที่อยู่ที่ระบุในหนังสือสัญญาไม่ตรงกับบัตรประชาชน แต่ชื่อนามสกุลและหมายเลขประจำตัวถูกต้อง แบบนี้จะมีปัญหาอะไรในอนาคตรึเปล่าครับหรือว่าควรที่จะกลับไปแก้กับสำนักงานที่ดินรึเปล่าครับ
1 ก.พ. 63 23:31
จาก กรกฏ
(124.122.36.171)

คุณควรดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้ โดยติดต่อยื่นเรื่องและคำร้อง เพื่อขอแก้ไขที่สำนักงานที่ดิน พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หากปล่อยไว้ ในอนาคต เมื่อคุณจะทำนิติกรรมใดๆ เช่น ขาย จะมีปัญหาแน่นอน

ทางที่ดีควรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง

3 ก.พ. 63 11:45
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)