สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สัญญา / ตีความ
การที่บุคคลทำสัญญากัน โดยกำหนดชื่อสัญญาไว้อย่างหนึ่ง และเรียกชื่อสัญญาในข้อความในสัญญาตามนั้น

แต่เมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด กลายเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่ง หากเป็นคดีความกันในศาล จะถือว่าเป็นสัญญาแบบใดคะ  ขอบคุณมากค่ะ
31 ม.ค. 63 05:03
จาก ขนิษฐา
(49.230.31.77)

ศาลจะถือสัญญาตามเจตนารมณ์แท้จริง ของคู่สัญญาที่ทำกัน แม้ชื่อหรือข้อความของสัญญาอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นก็ตาม
31 ม.ค. 63 10:14
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)