สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เพื่อนบ้านปลูกต้นสักชิดรั้วบ้าน 10 ต้น
ตอนนี้ต้นสัก 10 ต้น แต่ละต้นปลูกชิดรั้ว แต่ละต้นใหญ่และสูงมาก มีกิ่งไม้รุกล้ำ ดอกคันมาก 
1.ถ้าต้นไม้ล้มทับบ้านข้าพเจ้าจะเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
2.จะร้องต่อศาลให้ตัดต้นไม้ออกก่อนที่จะล้มทับบ้านข้าพเจ้าได้หรือไม่
30 ม.ค. 63 09:17
จาก ผู้เดือดร้อน
(182.52.112.2)

ขอตอบให้ทราบ ดังนี้

1.คุณเรียกค่าเสียหายได้
2.ถ้ามีพฤติการณ์ที่เห็นได้ชัดว่า ต้นไม้มีลักษณะอันตรายจะล้มทับบ้านคุณ เพราะมันเอนมามาก จนเกือบจะทานน้ำหนักไม่ไหว คุณสามารถใช้สิทธิ์ทางศาล ให้เจ้าของต้นไม้ดำเนินการป้องกัน หากป้องกันไม่ได้ ขอให้ตัดได้ครับ

30 ม.ค. 63 13:43
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)