สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เปิดเพลงใน YouTube ให้ลูกค้าในร้านฟัง
การที่เปิดเพลงใน YouTube ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง ให้ลูกค้าในร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟฟัง จะมีความผิดตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ไหมครับ ? ขอบคุณครับ
29 ม.ค. 63 05:09
จาก โชติ
(182.232.166.221)

กรณีนี้ แม้ไม่ได้เก็บเงินค่าฟังเพลงเพิ่ม ยังถือว่า ผิดกฎหมาย ลิขสิทธิ์ในเรื่อง การเผยแพร่ผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังนับว่าเป็นโทษเบา

ทางที่ดี เจ้าของร้านควรตรวจสอบรายชื่อเพลงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงรายใดยินยอมให้เผยแพร่ผลงานโดยไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์บ้าง ซึ่งมีศิลปินหลายคนยินดี เพราะเขาคิดว่า ยิ่งทำให้งานของเขาเป็นที่แพร่หลายรู้จักมากขึ้น

หากเจ้าของร้าน เรียกเก็บเงินค่าฟังเพลงเพิ่ม จะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่อง เผยแพร่ผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งจะมีโทษหนักขึ้นมาก และเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ
29 ม.ค. 63 09:57
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)