สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
รบกวนสอบถาม มารดามีที่ดินซึ่งยังไม่ได้โอนมาให้ลูก เนื่องจากยังติดธนาคาร มารดาได้เสียชีวิต ที่ดินมารดาเป็นผู้ซื้อ มารดามีบุตร คน เสียชีวิต คน คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ (จดทะเบียนสมรส) กรณีนี้ลูกที่ยังมีชิวิตอยู่ ขอเป็นผู้จัดการมรดก โดยที่คุณพ่อยินยอม จำเป็นต้องใช้เอกสารใบมรณะบัตรหรือใบรับรองการตายของคุณตา/คุณยาย ของมารดามาประกอบ ขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ครับ


ขอบคุณครับ
23 ม.ค. 63 16:18
จาก winwin
(101.109.242.16)

โดยหลักแล้ว ต้องใช้ใบมรณะบัตรของคุณตาและคุณยายด้วย

แต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิต ตอนที่อายุมากแล้ว เมื่อพิจารณาถึงอายุของคุณตาและคุณยาย เห็นเป็นที่ชัดเจนว่า อย่างไรเสียท่านคงเสียชีวิตไปนานแล้ว และไม่สามารถหาใบมรณะบัตรของท่านทั้งสองได้ ศาลท่านจะอนุโลมว่า ไม่ต้องใช้ ครับ
24 ม.ค. 63 11:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)