สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

หนี้ของหญิงชรา

ผู้กู้อายุ70กว่าไปกู้เงินจำนวนหนึ่งทำสัญญา กู้เงินกับนายทุนนอกระบบ ดอกเบี้ย ร้อยละ ...
ส่งแต่ดอกเบี้ยมาตลอด ...และไม่มีเองสารใดๆจากนายทุนว่าได้รับชำระดอกเบี้ย มาตลอด.....ปัจุบันผู้กู้กลายเป็นคนพิการ ความจำเสื่อม
และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้....
ตอนนี้นายทุน จะเเจ้งความ ฐานฉ้อโกง
คดีจะออกมายังไงครับ...คนที่ความจำเสื่อมจะถูกสั่งฟัองไหมครับ

22 ม.ค. 63 17:05
จาก คนจนๆ
(223.24.189.216)

คุณไม่ได้บอกว่า ดอกเบี้ยร้อยละ ต่อเดือน หรือ ต่อปี

แต่เมื่อเป็นเงินกู้นอกระบบ น่าจะเป็นร้อยละ ต่อเดือน เท่ากับร้อยละ 48 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีที่ผู้ให้กู้ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน

หากเป็นคดีความ พิสูจน์ได้ตามข้อเท็จจริง จะต้องรับผิดชอบ เพียงแค่ดอกเบี้ยตามกฎหมาย และผู้ให้กู้ยังมีความผิดอาญาตามกฎหมาย

ส่วนเงินที่ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย แม้ผู้ให้กู้ไม่มีเอกสารยืนยันว่า เป็นการชำระค่าดอกเบี้ย แต่ถ้ามีหลักฐานการชำระเงินอย่างอื่น เช่น หลักฐานการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าไปที่ธนาคาร เพื่อชำระหนี้ พอรับฟังได้

โดยหลักทั่วไป เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องตัดยอดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

การที่นายทุน แจ้งความหญิงชรา ในข้อหา ฉ้อโกง ซึ่งไม่เป็นความจริง หญิงชรา จึงไม่ต้องรับผิด และมีสิทธิ์แจ้งความกลับนายทุนได้ในข้อหา นายทุนแจ้งความเท็จ
24 ม.ค. 63 11:22
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)