สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ยึดทรัพย์
มีบุคคลซึ่งเป็นหนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน และอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าหนี้มีสิทธิ์ยึดบ้านไหม
16 ม.ค. 63 14:40
จาก หลวงตาหลวงวัฒน์
(101.108.158.225)

นมัสการ พระคุณเจ้า

ลูกหนี้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านตัวจริง

เจ้าหนี้จะยึดบ้านไม่ได้ ครับ
20 ม.ค. 63 16:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)