สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ทิ้งน้ำเสียลงคลองสาธารณะ
นิติบุคคลฯหมู่บ้านของผมระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านใช้การไมได้ จึงแอบทิ้งน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ในกรณีเช่นนี้การทิ้งน้ำเสียลงคลองสาธารณะเป็นความผิดตามกฏหมายใดและมีบทลงโทษหรือไม่และนิติบุคคลฯจะต้องรับผิดชอบหรือไม่
16 ม.ค. 63 11:27
จาก ธีระชัย
(124.120.150.206)

กรณีทิ้งน้ำเสีย ลงคลองสาธารณะ ผิดตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มีโทษจำคุก ไม่เกิน ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดความผิด นิติบุคคลจะเสียแต่เพียงค่าปรับอย่างเดียว

แต่หาก กรรมการนิติบุคคล มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดนั้นด้วย กรรมการนิติบุคคล จะได้รับโทษ ทั้งโทษจำและโทษปรับ

20 ม.ค. 63 16:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)