สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ซื้อขายหุ้น / เรียกค่าเสียหาย
ผมซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านโบรกเกอร์รายหนึ่ง เป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี

หลังจากผมสั่งซื้อขายหุ้นแล้วระยะเวลาหนึ่ง โบรกเกอร์จะส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายให้ผมทุกครั้ง แต่ผมงานยุ่งมากและติดภาระกิจหลายอย่าง ไม่มีเวลาตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหุ้น

เวลาผ่านไปหลายปี ผมได้มีโอกาสตรวจสอบย้อนหลัง จึงพบว่าโบรกเกอร์ได้ทำการซื้อขายหุ้นไม่ตรงตามคำสั่งของผม ทำให้ผมเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก 

หากผมจะเรียกร้องย้อนหลัง ให้โบรกเกอร์ รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมจะสามารถทำได้หรือไม่ ? ขอบคุณครับ
15 ม.ค. 63 01:03
จาก ปรีชา
(49.230.60.211)

การสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นนายหน้า ในทางปฏิบัติ หากเป็นการสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ จะมีการบันทึกเสียงไว้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้

หากสั่งซื้อขายโดยวิธีอื่น เช่นผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) ทางอินเตอร์เน็ต จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้เช่นกัน

หลังจากนั้น โบรกเกอร์จะส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายหุ้นให้ตรวจสอบอีกครั้ง

การที่คุณละเลยไม่ตรวจสอบในเวลาอันสมควร หลักฐานที่มีอยู่อาจถูกลบ หรือสูญหาย ทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น หากคุณมีหลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้

ตามข้อเท็จจริงที่คุณเล่ามา เหตุเกิดขึ้น เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังถือว่าอยู่ในอายุความ สามารถดำเนินคดีได้ ครับ
15 ม.ค. 63 12:05
Dr. Rujira Bunnag
(203.172.52.102)