สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

OEM ไวน์ และนำมาจัดจำหน่ายเอง
สนใจเรื่องการทำธุรกิจไวน์ อยากปรึกษาว่า ถ้าสั่งโรงงานผลิตไวน์ ไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศ ในการทำ OEM ให้ และเราเอามาสร้างแบรนด์ของเราต่อเองเพื่อจัดจำหน่ายในไทย ในกรณีนี้ มีข้อกฏหมายที่จำกัดไม่ให้ทำไหมครับ? หรือมีจุดไหนที่ต้อง concern บ้าง?
9 ม.ค. 63 06:42
จาก ธิม
(24.216.65.169)

OEM ย่อมาจากคำว่า Original Equipment Manufacturer หมายถึง ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยใช้ยี่ห้อหรือเครื่องหมายสินค้าของผู้ว่าจ้าง

กรณีดังกล่าว กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เพียงแต่ผู้ผลิตจะต้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ สินค้าที่จะผลิต จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา

ในส่วนของเครื่องหมายการค้า ควรยื่นคำขอจดทะเบียนที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณไม่แน่ใจว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร ควรให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการให้
9 ม.ค. 63 13:38
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)