สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การรับมรดก
กรณีผู้เสียชีวิตมีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมีพี่น้องที่มีชีวิตอยู่หนึ่งคน พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วไม่มีบุตร ส่วนภรรยายังไม่ได้หย่ากับสามีเก่า

ใครมีสิทธิได้รับมรดกมากกว่ากันครับ
7 ม.ค. 63 15:01
จาก Tanet
(182.232.169.151)

กรณีนี้ ผู้เสียชีวิตมีทายาทโดยธรรม ตามกฎหมายที่ชัดเจนคือ พี่น้องที่มีชีวิตอยู่หนึ่งคน

มรดกของผู้เสียชีวิตจะตกแก่ พี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่

แต่ผู้เสียชีวิต มีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เฉพาะในส่วนที่ทำมาหาได้จากการอยู่กินกันฉันสามีภริยา ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน ตามหลักกฏหมายห้างหุ้นส่วน

ส่วนแรก ตกแก่พี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่

ส่วนที่สอง ตกแก่ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

หากจะพิจารณาให้ซับซ้อน ลงไปอีก ในส่วนของ ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ยังไม่ได้หย่ากับสามีเก่า จึงเป็นสินสมรสร่วมกันระหว่าง ภรรยากับสามีเก่า ที่ต้องแบ่งให้คนละครึ่งอีกทอดหนึ่ง

เรื่องนี้ซับซ้อนเหมือนนิยาย แต่คงจะเป็นเรื่องจริง ตามที่คุณอุตส่าห์ถามมา
7 ม.ค. 63 15:37
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)