สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การวางเพลิงเผาทรัพย์ตนเอง
ถ้าเราวางเพลิงเผาบ้านตนเองแล้วให้เอาโทษตามม.217และ218มาใช้แล้วถ้าหากทำให้คนในบ้านนั้นเสียชีวิตแล้วจะเข้าม.224ด้วยมั้ยเพราะว่าตามม.224บอกไว้ว่าต้องเริ่มจากม.217 218 แต่ว่าอันนั้นนี้เริ่มจาก220อยากรู้ว่าจะผิด224มั้ย
2 ม.ค. 63 23:46
จาก Ggong
(27.55.162.188)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 เป็นเรื่องความผิด วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น

มาตรา 218 เป็นเรื่องความผิด วางเพลิงสถานที่ที่มีคนอยู่ เป็นจำนวนมาก

มาตรา 224 เป็นเรื่องความผิดวางเพลิงตามมาตรา 217 และมาตรา 218 ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้มีบุคคลอื่นถึงแก่ความตาย

มาตรา 220 เป็นเรื่องความผิด วางเพลิงทรัพย์ของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น และทรัพย์ของบุคคลอื่น แต่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสียชีวิต

กรณีวางเพลิงทรัพย์ของตนเอง
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสียชีวิต ต้องพิจารณาตามหลักทั่วไป

มาตรา 288 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มาตรา 289 ฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
มาตรา 291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
3 ม.ค. 63 11:22
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)