สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

บุตรนอกสมรสกับการรับมรดกของบิดา
กราบสวัสดีครับ

ผมเป็นบุตรนอกสมรสของบิดา (ลูกเมียน้อย) บิดามีภรรยาหลวงที่จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน คน  ทางครอบครัวภรรยาหลวงและญาติพี่น้องของบิดาไม่เคยทราบมาก่อนว่าบิดามีบ้านเล็กและมีบุตรนอกสมรส   ส่วนตัวผมปัจจุบันอายุ 33 ปี  บิดาเป็นข้าราชการเพิ่งเสียชีวิต  บิดายินยอมให้ใช้นามสกุล ลงชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร  ส่งเสียอุปการะเป็นครั้งคราว   อยากขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ

1. ผมมีสิทธิ์ได้รับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรม ตามกฎหมายมาตรา 1627   บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ครับ  ทราบมาว่าบิดาไม่ได้ทำพินัยกรรมก่อนเสียชีวิต

2.  ไปติดต่อทางต้นสังกัดของบิดาเพื่อขอรับบำเหน็จตกทอด  ทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการจ่ายโดยแจ้งว่ามิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย  หากผมต้องการที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ต้องทำอย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณครับ
30 ธ.ค. 62 09:26
จาก บอย
(184.22.240.117)

ตามกฎหมายไทย บุตร ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง ที่เป็นมารดาเสมอ

ส่วนกรณีบิดา หากบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร จะเป็นที่ชัดเจน ไม่มีข้อโต้แย้ง

หากบิดาไม่จดทะเบียนรับรองบุตร ต้องร้องศาล และหากบิดา คัดค้าน จะเป็นคดีมีข้อพิพาท แบบโจทก์จำเลยสู้คดีกัน

กรณีบิดาเสียชีวิต ต้องร้องศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำเป็นคำร้องฝ่ายเดียว ศาลอาจมีคำสั่งให้ส่งสำเนาให้แก่ครอบครัวของบิดา หากอีกฝ่ายไม่เห็นด้วย จะคัดค้านเข้ามาในคดี เป็นคดีมีข้อพิพาท ดังกล่าวข้างต้น
2 ม.ค. 63 15:34
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)