สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เซ็นสัญญา
ขอเรียนถามว่า ในการเซ็นสัญญา กฎหมายกำหนดให้ต้องเซ็นสัญญากันอย่างไร เท่าที่เห็นในทางปฏิบัติ มีทั้งเซ็นทุกหน้า และเซ็นเฉพาะหน้าหลัง หลักเกณฑ์เรื่องนี้เป็นอย่างไร กรุณาตอบให้ทราบด้วย ขอบคุณมากค่ะ

27 ธ.ค. 62 00:03
จาก ดารณี
(182.232.14.229)

การเซ็นสัญญา ในทางปฏิบัติ คู่สัญญาจะเซ็นชื่อเต็มในหน้าสุดท้าย และเซ็นชื่อย่อกำกับไว้ในสัญญาทุกหน้า เพื่อป้องกันการแอบเปลี่ยนหน้า หรือสอดไส้

ในเรื่องการเซ็นสัญญา ไม่มีกฎหมายบังคับใช้โดยตรง แต่จะปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี
27 ธ.ค. 62 13:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)