สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กฎหมายเด็ก
จากพรบ.คุ้มครองเด็ก ในตอนนี้ถ้าเทียบกับกฎหมายเด็กในต่างประเทศแล้ว พรบ.ของไทยยังมีปัญหาในส่วนไหนบ้างมั้ยที่จะทำให้เด็กได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น
26 ธ.ค. 62 21:27
จาก พีรวัฒน์
(119.76.15.240)

ตอนนี้ พรบ. คุ้มครองเด็ก ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทันสมัยอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องพิจารณาในด้านผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วนประกอบด้วย

หากเปรียบเทียบกับทนายความ ที่ทำงานในคดีอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน แม้จะมี ใบอนุญาตว่าความที่ออกให้โดยสภาทนายความแล้ว หากจะว่าความในคดีอาญาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ยังต้องผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อน
27 ธ.ค. 62 13:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)