สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เอาใบที่ดินกู้เงินเซ็นโอนลอยใว้
เอาใบที่ดินไปกู้เงินแล้วเซ็นโอนลอยใว้ เขาจะโอนเป็นชื่อเขาได้หรือไม่ ถ้าเจ้าของยังไม่ยอมครับ
24 ธ.ค. 62 11:15
จาก arthon
(49.230.27.38)

ถ้ากู้เงินแล้ว ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามกำหนด และข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ผู้ให้กู้สามารถใช้ใบโอนลอยที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการโอนที่ดินได้

แต่หากติดขัดในเรื่องเอกสาร ในบางกรณีเจ้าพนักงานที่ดิน อาจให้เจ้าของที่ดินมายืนยันด้วยตนเอง ถ้าเป็นเช่นนั้นจะยังโอนที่ดินไม่ได้ เป็นเรื่องพิพาททั้งแพ่ง และอาจเป็นคดีความกันต่อไป
25 ธ.ค. 62 10:57
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)