สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

รถยนต์ใหม่ / รับประกันคุณภาพ
ผมได้ซื้อรถยนต์ยุโรปที่มีราคาค่อนข้างแพง มีรับประกันคุณภาพซ่อมบำรุง เป็นเวลา ปี
ผมใช้รถได้เพียง เดือน รถมีอาการเสียหลายอย่าง ต้องเข้าซ่อมที่อู่ของบริษัทหลายครั้ง บางครั้งเป็นเวลานานนับเดือน

ผมได้ติดต่อให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด บริษัทยินดีจะซ่อมให้ตามที่ได้รับประกันคุณภาพไว้ แต่ผมหมดความเชื่อถือ และเสียความรู้สึกมาก อีกทั้งยังเสียเวลาที่ต้องนำรถไปเข้าซ่อม และรอระหว่างการซ่อม ผมควรจะดำเนินการอย่างไรดี ? ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
19 ธ.ค. 62 16:52
จาก สุรินทร์
(182.232.197.61)

ปัญหาเรื่องรถยนต์ใหม่ที่ไม่มีคุณภาพ เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นจำนวนไม่น้อย

กรณีนี้ เมื่อลูกค้าได้ซื้อรถยนต์คันใหม่แล้ว ถือเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง เมื่อมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพที่ดี หากทำไม่ได้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของรถ

หากรถยนต์คันใหม่ดังกล่าว มีความชำรุดบกพร่อง ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต ลูกค้ามีสิทธิ์ให้ผู้ขายเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ได้

แต่หากไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตดังกล่าว เมื่อเป็นคดีผู้บริโภค ศาลจะมีคำพิพากษาให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ถ้าไม่สามารถทำได้ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้

แม้อาจไม่ถูกใจบรรดาเจ้าของรถใหม่ที่ประสบปัญหา แต่เป็นแนวคำพิพากษาล่าสุดที่ตัดสินในคดีที่กลุ่มผู้บริโภค เป็นเจ้าของรถยุโรปคันใหม่ เมื่อไม่นานนี้
23 ธ.ค. 62 16:38
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)