สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กฎหมายมหาชน
กระผมอยากสอบถามว่ากฎหมายมหาชนมีพื้นฐานแห่งการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ว่าอย่างไรครับ

สงสัยมากครับ
14 ธ.ค. 62 01:01
จาก ชนะนนท์
(124.122.197.144)


คำถามของคุณกว้างขวางมาก หากจะตอบให้โดยละเอียด สามารถเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทกฎหมายได้

หากตอบอย่างง่ายๆ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายภาษี กฎหมายวิธีพิจารณาความ
16 ธ.ค. 62 12:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)