สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเรียกเงินคืน
เรียน ดร.มารุต
ผมใคร่สอบถามดังนี้ เนื่องจากผมถูกเรียกคืนเงินจำนวน 60,000 บาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือคู่สมรสระหว่างเดือน JUNE14-JUNE15 รวม 12 เดือน เดือนละ 5,000 บาทสาเหตุที่ทางต้นสังกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินมาให้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. คู่สมรสต้องอยู่ต่างประเทศด้วยอย่างน้อย เดือน หรือ 270 วัน
2. ไม่มีข้อบังคับ หรือระเบียบแจ้งว่าให้ผม รายงานเวลาที่คู่สมรสอยู่ต่างประเทศด้วยให้ต้นสังกัดที่จ่ายเงินทราบ

วิธีการจ่ายเงินโดยทั่วไปตามระเบียบ
ทางต้นสังกัดจะจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาทเมื่อคูสมรสตามไปอยู่่ด้วย

แต่ใน Case ของผมเกิดเหตุผิดปกติคือ
1. ต้นสังกัดไม่เคยจ่ายเงินให้ผมเป็นรายเดือนเลย เนื่องจากทำผิดพลาด จึงไม่มีการจ่ายช่วยเหลือทุกเดือนตามปกติ
2. ผมส่งหนังสือทักท้วงต้นสังกัดเมื่อเดือน September 2015 ขอให้จ่ายเงินช่วยเหลือคู่สมรสย้อนหลัง ตั้งแต่ JUNE13 ถึง September 15 เป็นจำนวนเงินประมาณ 140,000 บาท โดยมีการแจ้งว่าขอให้ต้นสังกัดตรวจสอบด้วยว่าคู่สมรสอยู่ครบ 270 วัน หรือ เดือนหรือไม่ก่อนจ่ายมาให้ผม
3. ต้นสังกัดมีการอนุมัติจ่ายเงินย้อนหลังมาให้เข้าซองเงินเดือน

หลังจากนั้นเมื่อ April 2019 ทางต้นสังกัดขอเรียกเงินคืน 60,000 บาท เนื่องจากแจ้งว่าตรวจสอบช่วง JUNE14-JUNE15 ผิดพลาด

ผมอยากเรียนถามว่า การทำพลาดของต้นสังกัดถึง ครั้งแบบนี้คือ ลืมจ่าย จ่ายเงินเกิน เนื่องจากตรวจสอบผิดพลาดแบบนี้ ผมควรทำอย่างไร และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อตัวผมสูงมาก ทั้งทางด้านจิตใจและรายจ่าย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูงและขอบคุณอย่างยิ่ง
11 ธ.ค. 62 22:03
จาก พนักงานยังมึน
(49.49.245.37)

ตอนนี้ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ไม่ได้เป็นผู้ตอบคำถาม ผ่านเว็ป ผมเป็นผู้รับผิดชอบแทน

การที่ต้นสังกัดจ่ายเงินให้ล่าช้า ตามหลักทั่วไป คุณมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมาย 7.5 ต่อปี แต่ต้องตรวจสอบกฎระเบียบ ของต้นสังกัดด้วย

ทางที่ดีไม่ควรเรียกดอกเบี้ยในส่วนนี้ เพราะจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้แก่องค์กรของคุณ

ในส่วนที่ต้นสังกัดจ่ายเงินเกิน ต้นสังกัดมีสิทธิ์เรียกคืนได้ และคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืน หากยังไม่สะดวกที่จะจ่าย ควรติดต่อและเจรจาต่อรองกับต้นสังกัดว่า จะขอจ่ายคืนเป็นงวดได้อย่างไร

การที่คุณจะไม่ยอมจ่ายเงิน ส่วนที่เกินคืนให้ต้นสังกัด เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ครับ
13 ธ.ค. 62 10:09
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)