สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ซอฟต์แวร์ / ลิขสิทธิ์
ผมมีข้อสงสัยในใจมานานแล้วว่า บริษัทต่างประเทศที่ เขียและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จะไม่สนใจและปล่อยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เป็นพื้นฐานทั่วไปในการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยให้ทำซ้ำ หรือ ทำก็อปปี้เพื่อใช้ และจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย

แต่หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่มีความสลับซับซ้อนและสามารถประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างจริงจัง เช่น ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ ซอฟต์แวร์ในการคำนวณการก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังและรุนแรง พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมาก

ขอเรียนถามว่า ทำไมจึงมีความแตกต่างกันมาก และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ขอบคุณ มากครับ
8 ธ.ค. 62 23:44
จาก ยุทธศักดิ์
(49.230.103.139)

บริษัทที่เขียนและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และมีลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปในการทำงานของคอมพิวเตอร์ อาจไม่ค่อยให้ความสนใจในการดำเนินการทางกฎหมาย ในกรณีที่มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะอาจมีความเห็นว่า ยิ่งมีผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มากขึ้นเพียงใด ยิ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทที่จะขายซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่านี้ตามไปด้วย

ดังนั้นเมื่อมีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงสนใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และเรียกค่าเสียหาย

ซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน มูลค่าเป็นเงินจำนวนไม่กี่พันบาท

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่มีความสลับซับซ้อน และสามารถประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้ ราคาอาจเป็นหลักแสนบาท หลักล้านบาท หรือหลักสิบล้านขึ้นไป แล้วแต่ชนิดและประเภท

เมื่อเปรียบเทียบ มูลค่าซอฟต์แวร์กันแล้ว คำตอบจะปรากฏอยู่ในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย
9 ธ.ค. 62 11:41
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)