สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

BVI
ขอรบกวนถามคำว่า BVI ที่นักธุรกิจพูดถึงกันบ่อยๆ หมายถึงอะไร ? และมีความหมายไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่คะ ? ขอบคุณค่ะ
3 ธ.ค. 62 07:48
จาก จันทรา
(49.230.75.179)

BVI เป็นคำย่อ มาจากคำว่า British Virgin Islands ซึ่งเป็นหมู่เกาะ ในทะเลแคริเบียน และเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง ของสหราชอาณาจักร

ในทางธุรกิจเมื่อกล่าวถึง BVI เป็นที่เข้าใจกันว่า เป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนใน British Virgin Islands

บริษัทประเภทนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีใครเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทบ้าง จึงเป็นที่นิยมของนักธุรกิจและนักการเมืองหลายประเทศ ที่ไปจดทะเบียนบริษัทประเภทนี้ไว้

บริษัท BVI ในตัวของมันเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ผู้เป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งในแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น บางคนใช้บริษัทประเภทนี้ไปทำธุรกรรมในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และอาจจะกระทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

แต่ไม่ได้หมายความว่า บริษัท BVI ทุกบริษัทจะดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง บริษัทที่ดำเนินการอย่างถูกต้องก็มีอยู่มาก
3 ธ.ค. 62 14:11
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)