สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ธุรกิจ MLM
สวัสดีค่ะ พอดีต้องการอยากสอบถามข้อมูลทางด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ MLM ในประเทศไทยค่ะ มีกระบวนการอย่างไรถึงจะถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดคะ รบกวนด้วยค่ะ
26 พ.ย. 62 12:29
จาก พวิดา
(171.97.202.56)

การประกอบธุรกิจแบบ MLM เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีลำดับชั้นหลายลำดับ แบ่งหน้าที่และผลประโยชน์ตามลำดับชั้น

หากประกอบธุรกิจนี้โดยเป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในส่วนของการประกอบธุรกิจขายตรง ต้องจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณควรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดโดยตรง ครับ
29 พ.ย. 62 09:09
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)