สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ส่วนควบทรัพย์
         ภรรยาผมได้รับโอนที่ดินจากคุณแม่มา1แปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า(ด้านหน้าติดถนนสาธารณะ) เดิมเป็นที่แปลงใหญ่คุณแม่แบ่งเป็น4แปลงตรงกลางเป็นภาระจำยอม3เมตร แบ่งที่ดินภรรยาผม1.50และของพี่ชายภรรยาอีก1.50 ที่ดินภรรยาผมมีประตูบานเหล็กของเดิมพร้อมรั้วคอนกรีตบล็อกติดมาด้วย (ที่ด้านหน้าและด้านข้างที่เอกชนคนอื่น) น้องภรรยาอยู่แปลงหลังมาอยู่ก่อนร่วม20ปี บอกว่ารั้วและประตูรั้ว(ซึ่งปัจจุบันอยู่ในที่ภรรยาผม) เขาเป็นคนออกเงินทำ ภรรยาก็บอกว่าได้จ่ายค่ารั้วคืนให้คุณแม่เจ้าของที่ดินเดิมไปแล้ว(ผมเอาไปให้เอง) แต่เขาก็บอกไม่เชื่อดังนั้นเขาจะเอาคืนโดยจะยกบานประตูซึ่งเป็นบานเหล็กออก(เป็นบานพับลูกถ้วยยกบานออกได้ไม่ได้ติดตาย)
       ผมขออนุญาตเรียนถามว่า
             1.รั้วและประตูเหล็กซึ่งปัจจุบันอยู่ในที่ภรรยาผม ถือว่าเป็นทรัพย์สินของภรรยาผมหรือไม่ หรือน้องภรรยามีสิทธิ์จะเอาไปได้
             2.ถือเป็นส่วนควบทรัพย์ที่ติดมากับที่ดินภรรยาผมหรือไม่ครับ
             3.และถ้าเป็นของภรรยาผมการถอดประตูออกไปเก็บไว้ในการครอบครองของน้องภรรยาจะถือว่าลักทรัพย์หรือไม่ครับ
                                                           ขอบคุณครับ
                                                                       ไชย
23 พ.ย. 62 20:35
จาก ไชยพร
(223.204.249.73)

หากข้อเท็จจริงเป็นตามที่คุณเล่ามา ต้องถือว่า รั้ว และประตู เป็น ส่วนควบ ในที่ดินของภรรยาคุณ ภรรยาคุณจึงสามารถถอดรั้วและ ประตูออกได้

แต่จะมีปัญหาในเรื่องการ ยอมรับข้อเท็จจริง จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร หากคุณมีโอกาสปรึกษาทนายความ หรือใครก็ตาม ควรนำแผนที่รูปที่ดินไปแสดงให้เห็น เพื่อขอคำแนะนำ จะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด

นอกจากนี้ คำถามที่ถามมาในข้อสุดท้าย อ่านแล้วเหมือนกับขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เราเล่ามาในตอนต้น
25 พ.ย. 62 14:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)