สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คัดทะเบียนราษฎร
รบกวนสอบถามค่ะ 

ดิฉันไปคัดข้อมูลของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งจะต้องส่งหมายศาลไปให้คนนี้ โดยในใบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แจ้งว่า "บุคคลนี้ถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านเนื่องจากตาย"
 
แต่คนคนนี้ยังไม่ตาย ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ 
21 พ.ย. 62 16:14
จาก มาร์
(58.137.196.41)

หาก ข้อเท็จจริง เป็นไปตามที่คุณบอกมา ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงานอำเภอให้ทราบ ปัญหามีว่า คุณจะมีหลักฐานยืนยันได้ว่า บุคคลนั้นยัง มีชีวิตอยู่ ตามที่คุณกล่าวอ้างได้หรือไม่

ทางที่ดี ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ ว่า คุณจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

25 พ.ย. 62 14:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)